Coronavirus

Geachte heer, mevrouw,

Wij kunnen ons voorstellen dat u misschien vragen heeft over uw verhuizing in verband met het coronavirus (Covid-19) en de maatregelen die de overheid heeft ingesteld. Graag geven wij u duidelijkheid. Onze inzet is om uw verhuizing op de overeengekomen datum uit te voeren. Hierbij zijn de onderstaande punten erg belangrijk.

Hygiënerichtlijnen: 
Ter bescherming van onze klanten en medewerkers volgen wij de hygiënerichtlijnen van het RIVM, met het verzoek aan u deze ook te volgen.

 • Maximaal 1 persoon in huis (zowel bij laden als lossen) en voldoende afstand te bewaren van onze medewerkers, bij voorkeur zelfs in een andere ruimte;
 • Het dragen een mond/neusmasker;
 • Deurknoppen e.d. voor aankomst goed te reinigen met een desinfectant;
 • De voorman loopt als enige een opstart- en controleronde door het huis;
 • Water en zeep of desinfectant beschikbaar te hebben.

Maatregelen bij coronaklachten:
Indien u gezondheidsklachten heeft die passen bij het coronavirus, of indien u of 1 van een uw huisgenoten positief is getest op corona,  dan verzoeken wij u dit direct aan ons door te geven. Wij hanteren vervolgens deze regels:

 • U mag niet in de oude en de nieuwe woning komen vanaf de nacht voor de verhuisdag(en) tot en met het moment dat wij de oude en de nieuwe woning hebben verlaten;
 • U dient de sleutels van de oude en de nieuwe woning aan ons te geven zodat wij de woningen kunnen betreden;
 • U dient ’s nachts de ramen open te zetten zodat er goed geventileerd kan worden (mag uiteraard ook op kiepstand)
 • U dient voor vertrek de deurklinken af te nemen met een desinfectie middel;
 • Communicatie: we kunnen prima op afstand met u communiceren door middel van Whatsapp videobellen. De verhuisploeg kan zo met u contact houden en kun u op de juiste momenten “meekijken” met ons.  Op deze manier heeft u controle over wat wel of niet mee verhuist, of het oude huis leeg is en of in het nieuwe huis alles op de juiste plek is gezet.  De communicatie kan eventueel ook verlopen met iemand buiten uw huishouden die namens u de verhuizers instrueert. Deze persoon moet klachtenvrij zijn en niet positief getest zijn op corona. Deze persoon kan dan in de woning aanwezig zijn.

Wij kunnen ons voorstellen dat deze maatregelen niet zo prettig zijn voor u, maar wij zijn als werkgever verplicht een veilige werkomgeving te bieden aan onze medewerkers. Wij vragen daarom uw begrip. Indien onze medewerkers besmet raken en/of elkaar besmetten heeft dat grote (financiële) consequenties voor ons bedrijf. Als alternatief zou de verhuizing kunnen worden uitgesteld of  geannuleerd worden.

Verhuizing uitstellen
Bij ziekte (in de zin van koorts in combinatie met luchtwegklachten) kan in gezamenlijk overleg worden besloten om uw verhuizing uit te stellen. In dat geval zullen wij nadere afspraken met u maken, zoals het plannen van een nieuwe verhuisdatum (at. 12 AVVV). Wij beseffen dat dit wellicht een probleem kan geven met goederen die verwijderd moeten worden van het laadadres. Wij beschikken over prima opslagfaciliteiten om uw goederen droog en veilig op te slaan. Wij bieden u graag deze passende oplossing aan.

Verhuizing annuleren
Mocht u onverhoopt besluiten om de overeengekomen verhuizing te annuleren (art. 13 AVVV), dan geldt hiervoor een vergoeding op basis van de verhuisprijs naar het volgende percentage:

< 30 dagen: 15 procent
< 14 dagen: 50 procent
< 7 dagen: 75 procent
> 7 dagen: 100 procent

Onze medewerkers houden zich de volgende maatregelen:

 • Maximaal 3 personen in de vrachtwagencabine
 • Desinfecterende handgels in de auto’s
 • Handschoenen en mondkapjes hebben de verhuizers van Henneken altijd bij zich, maar het gebruik ervan wordt zo veel mogelijk vermeden. Verhuizers leveren immers constant een fysieke inspanning en hebben veel zuurstof nodig. Mondkapjes die de ademhaling belemmeren zijn dan heel vervelend.
 • Regelmatig handen wassen met water en zeep.
 • Hoesten en niesen in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik van papieren zakdoekjes.
 • Geen handen schudden (hoezeer wij ook respect voor u hebben als onze klant).
 • Minimaal 1,5 meter afstand houden tot andere mensen.
 • Medewerkers met klachten blijven thuis
 • Collega’s werken zo veel mogelijk verspreid op een vaste plek
 • De helft van het kantoorpersoneel werkt thuis (een deel is nodig op kantoor voor aansturing van verhuisploegen en loodswerkzaamheden)
 • Inboedelopname met behulp van videotaxatie

Video taxaties wegens coronavirus

videotaxatie met telefoon of tablet voor verhuizing

Als u gaat verhuizen, komt onze taxateur normaliter vooraf bij u langs om de verhuizing op te nemen en uw wensen te bespreken. We kunnen ons voorstellen dat u op dit moment terughoudend bent met het ontvangen van mensen bij u thuis. Verhuisbedrijf Henneken werkt al meer dan een jaar met zogenaamde video taxaties. Wij hebben dan contact met u via een video verbinding via een app. Zo kunnen we zien wat er verhuisd moet worden zonder dat we fysiek bij u thuis komen. Geïnteresseerd? Bel ons voor het maken van een afspraak: 079 204 0175, mail naarinfo@henneken.nl of maak een afspraak voor een video taxatie via onze website.