Clean brexit maakt wonen en werken in Engeland lastig

Datum: , geschreven door Lauwrens De Jong. Laatst bijgewerkt op
Verhuizen naar UK - Brexit

Alles over verhuizen na de brexit – Update september 2019

De brexit soap duurt onverminderd voort. Met Boris Johnson heeft het Verenigd Koninkrijk een andere premier, maar de Engelse politiek kan maar niet bepalen welke keuze zij gaat maken. Voor mensen en bedrijven betekent dit dat de onzekerheid voortduurt. Wel of geen brexit? En indien wel: welke vorm en per wanneer? 31 oktober lijkt nu de uittreeddatum te zijn.

Verhuisbedrijf Henneken uit Zoetermeer gaat uit van een brexit per 31/10. De vorm van die brexit is niet zo heel belangrijk. In bijna alle gevallen betekent een brexit dat het Verenigd Koninkrijk een “derde land” wordt ofwel een niet-EU land en dan zijn er dus grensformaliteiten nodig.

Elke zending die vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk gaat of omgekeerd moet dan worden uitgeklaard en ingeklaard aan de grens. Voor elke zending moet dus een douane-, uitvoer- en invoerdocument worden opgemaakt. Afhankelijk van de goederensoort zijn er soms nog aanvullende documenten nodig, bijvoorbeeld in het geval van levende have, bloemen en planten. Ook moeten er invoerrechten worden betaald. Binnen de EU is dat niet het geval.

Verhuisgoederen zijn in de meeste gevallen vrijgesteld van invoerrechten, maar er moet dan wel ondersteunend bewijsmateriaal worden ingediend zoals bijvoorbeeld een huur- of koopovereenkomst van een woning, arbeidscontract, kopie paspoort e.d.

De exacte regels zijn nog niet bekend, maar zodra hierover duidelijkheid is zullen wij dit publiceren op deze website.

Hoe werkt het verhuizen van en naar Engeland straks?

Als u na de brexit-datum verhuist van Nederland naar Engeland of omgekeerd, dan informeren wij u over welke documenten u bij ons moet aanleveren. Wij verzorgen de douanedocumenten, inventarislijsten en de daadwerkelijke douane uit- en inklaring.

Aan de Nederlandse kant van de grens verwachten we geen problemen qua wachttijden. De Nederlandse douane is goed voorbereid en werkt goed samen met ferry havens en ferry operators. Aan de Engelse kant wordt het mogelijk wat lastiger. De Engelse douane en grenspolitie zijn wat minder ver dan Nederland. Er wordt hard gewerkt aan een goed werkend systeem. Hoe langer tot de brexit-datum hoe beter men ook in Engeland voorbereid zal zijn.

Mocht brexit inderdaad op 1 november van kracht zijn, dan heeft Engeland al aangegeven dat ze in eerste instantie de doorstroom van goederenstromen prioriteit zal geven. Met andere woorden: de soep zal in eerste instantie nog niet zo heet gegeten worden. Bij Henneken maken we ons nu nog geen grote zorgen hierover, maar we monitoren de situatie voortdurend. Strengere controles aan Engelse zijde maken immers onze planning lastiger haalbaar. Als we niet weten hoe lang de grenscontroles aan Engelse kant duren, dan is het natuurlijk lastig plannen hoe laat we bij de eerste klant kunnen zijn en daarna bij de tweede, de derde enzovoorts.

Verhuiskosten na de brexit

Uitgaande van een brexit zal normaliter de BTW komen te vervallen op zendingen naar of vanuit Engeland. Als particulier ben je dus 21 % goedkoper uit. Echter het proces van douaneformaliteiten kost ook geld. We gaan voorlopig uit van een kostentoename van € 250,- per zending.
Dit betekent dat kleine verhuiszendingen per saldo duurder zullen worden en grotere verhuiszendingen per saldo goedkoper.

De huidige situatie

Bij Henneken merken we dat in 2019 dat het aantal verhuizingen naar Engeland iets is afgenomen, maar het aantal “terugverhuizingen” fors is toegenomen, dusdanig zelfs dat we dit jaar vaak “nee” hebben moeten verkopen aan potentiële klanten die kort tevoren een verhuizing bij ons wilden organiseren. Andere verhuisbedrijven merken dit uiteraard ook.

We raden u dus dringend aan tijdig te boeken als u van Engeland naar een EU land wilt verhuizen, om te voorkomen dat u achter het net vist.

**

Brexit update februari 2019

Lange tijd was het onzeker hoe en wanneer Engeland uit de EU zou treden. De regering van premier May heeft nu definitief gekozen voor een EU-uittreding in de meest radicale vorm, waarbij het vrije verkeer van personen en goederen wordt beperkt of misschien zelfs opgeheven. Hoewel het parlement nog haar goedkeuring moet geven over de uiteindelijke vorm, lijkt de ‘Clean brexit’ een feit. Wonen, werken en verhuizen wordt daardoor aanzienlijk moeilijker.

Het proces van ontvlechting komt nu wel echt dichtbij, 29 mrt. 2019 is het zover. EU-burgers kunnen voorlopig nog gewoon het land in en uit, maar vanaf een bepaalde datum niet meer. Het land wordt dan een douaneland met de daarbij behorende regels, zoals het verplichte in- en uitklaren van goederen. Volgens Lauwrens de Jong, directeur van Internationaal Verhuisbedrijf Henneken in Zoetermeer, wordt verhuizen naar en via Engeland als gevolg hiervan een stuk complexer en duurder.

Extra administratie en wachttijd

Clean-brexitIn- en uitklaren geldt nu ook al voor verhuizingen naar Noorwegen en Zwitserland en alle andere landen buiten de EU. Dit brengt veel administratie met zich mee. ‘Van te voren moeten wij douaneformulieren invullen en verzenden. Ook de klant moet op tijd allerlei ondersteunende documenten als kopieën van een huur- of koopcontract en de arbeidsovereenkomst aanleveren. Een door ons ingehuurde douaneagent maakt vervolgens de douanedocumenten op’, legt De Jong uit.

Daarnaast ontstaat er een fysiek probleem aan de grens. Als alles goed geregeld is, neemt in- en uitklaren niet meer dan een uur in beslag, maar De Jong voorziet nu al lange wachttijden. ‘Brexit betekent een enorme verzwaring van de werkdruk voor de douane, zowel in Nederland als Engeland. Het net nieuw opgeleverde ICT-systeem van de Britse douane is daar niet op ingesteld en ook het douanepersoneel kan dat niet aan. Onze klant moet dus rekening houden met een langere doorlooptijd die kan oplopen tot driekwart dag.’

De extra administratieve handelingen van het in- en uitklaren en langere wachttijden aan de grens kosten allemaal geld. De Jong verwacht dan ook dat verhuizen van Amsterdam naar Londen en andersom minimaal tussen de twee- en driehonderd euro duurder wordt.

Verhuisgolf richting EU

Het vrije verkeer van personen was voor de voorstanders van brexit de belangrijkste reden om uit de EU te stappen. Om meer zeggenschap te hebben over wie het land binnenkomt, worden wonen en werken in Engeland straks aan strengere regels gebonden. ‘Er zullen dus minder mensen naar Engeland, Schotland of Wales verhuizen, wat ons minder werk oplevert. Daartegenover ontstaat er een verhuisgolf de andere kant op,’ voorspelt De Jong. ‘Veel EU-burgers keren waarschijnlijk terug naar hun land, omdat ze straks niet meer in de UK mogen wonen en werken. Hoofdkantoren van internationale bedrijven en zakenbanken vertrekken mogelijk uit Londen om hun toegang tot de Europese markt te behouden. En hun werknemers verhuizen mee.’

Verhuisbedrijf Henneken blijft de ontwikkelingen in het brexit-beleid nauwlettend volgen. De Jong: ‘Als de nieuwe regels straks in werking gaan, willen wij helemaal op de hoogte zijn van de nieuwe douaneformaliteiten, zodat wij onze klanten goed kunnen informeren.’ Mocht u naar aanleiding van onze blog nog vragen hebben over een verhuizing naar Engeland. Neem gerust geheel vrijblijvend contact met ons op.

Tekst: Emy Vesseur & Lauwrens de Jong