Dankbetuiging bijdrage noodopvang van vluchtelingen in Zoetermeer

Datum: , geschreven door Lauwrens De Jong. Laatst bijgewerkt op

Zoetermeer – Er zijn geen problemen geweest bij de crisisopvang van vluchtelingen in De Veur. “Over het algemeen is de opvang zonder problemen verlopen”, aldus wethouder Isabelle Vugs.

Bron: streekbladzoetermeer.nl

Van donderdag 19 november tot en met dinsdag 24 november zijn er 150 vluchtelingen uit Syrië, Irak, Vietnam en Iritrea in sporthal ‘De Veur’ in Rokkeveen opgevangen. Het grootste deel vertrok al op zondag naar een nieuwe opvangplek in Utrecht. In totaal zijn er twee klachten over de opvang binnen gekomen. “Volgens mij waren dit klachten die al van tevoren zijn ingediend”, aldus wethouder Vugs. Hoeveel de opvang heeft gekost, is nog niet bekend. “We zijn dit aan het berekenen”, zegt wethouder Paalvast. In principe zou het rijk de kosten voor de opvang betalen. Of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren kunnen de wethouders nog niet zeggen. Het door het COA toegezegde bedrag van 40 euro per persoon per dag is volgens hen in ieder geval niet voldoende om alle kosten te dekken. Met de crisisopvang in de Veur heeft de gemeente volgens wethouder Vugs aan haar taak voldaan. Als de toestroom van vluchtelingen blijft en het COA voor noodopvang opnieuw een beroep op Zoetermeer doet start het college een nieuwe procedure . “We gaan dan terug naar de gemeenteraad.”

Hartverwarmend

“De reacties op de opvang van de vluchtelingen in Zoetermeer waren hartverwarmend”, aldus wethouder Isabelle Vugs. “Er hebben zich zoveel vrijwilligers aangemeld dat we een stop moesten inlassen. Ik wil de inwoners daarvoor bedanken.”

De wethouder zegt geraakt te zijn door de inzet van de Zoetermeerders. “Van tevoren waren er best wel wat bezwaren maar ik ben blij dat we in de stadsgesprekken die zorgen en bezwaren hebben kunnen wegnemen”, zegt wethouder Vugs. Kort nadat de gemeenteraad groen licht voor de crisisopvang had gegeven, kwam het COA met een verzoek. “We moesten snel schakelen”, zegt Vugs. “Maar ik ben blij dat we de juiste volgorde hebben kunnen hanteren en dat we de omwonenden voor de komst van de vluchtelingen hebben kunnen informeren. Zo hoort het.” Ook voor de gemeente was de crisisopvang een goede proef. Voor het eerst kon worden gewerkt met het draaiboek dat voor rampenorganisatie is ingesteld.

Nadat de eerste groep vluchtelingen vanuit Oud-Beijerland was aangekomen, heeft zij samen met burgemeester Aptroot een bezoek aan De Veur gebracht. “Als je die 150 mensen ziet en in de sporthal al die bedje bij elkaar ziet staan dan is dat erg indrukwekkend”, zegt Vugs. “Ik heb ook vrij lang met een Syrisch gezin gesproken. Deze mensen waren al tweeënhalve maand in Nederland en gaan van de ene opvanglocatie naar de andere. Toen ze zondag vertrokken gingen ze eindelijk de procedure in”, vertelt Vugs. “Deze procedure duurt 8 dagen en er wordt van alles bekeken. Na die 8 dagen horen de mensen of ze een statushouder worden en dus 5 jaar in Nederland mogen blijven.“
In principe gaat Zoetermeer geen vluchtelingen in een crisisopvang opvangen. Toch houdt wethouder Vugs een slag om de arm. Vorige week liet immers het rijk weten dat volwassen vluchtelingen mogelijk op straat moeten verblijven als er geen opvang meer voor hen is. “Niemand hoort op straat te slapen. Als dat gebeurt, zullen we teruggaan naar de gemeenteraad”, zegt Vugs.

Wonen

In 2015 heeft Zoetermeer een taakstelling gekregen om 211 statushouders te huisvesten. “Dit aantal gaan we dit jaarhalen”, zegt wethouder Taco Kuiper. In de eerste helft van 2016 moet Zoetermeer al 146 statushouders huisvesten. “We moeten creatieve oplossingen bedenken om de AZC’s te ontlasten. Corporaties hebben huizen uit de verkoop gehaald waarin 3 tot 4 statushouders tijdelijk worden opgevangen in een tussenvorm tot ze een reguliere woning kunnen betrekken”, zegt wethouder Kuiper. “Ook hebben we vier huizen ter beschikking waar jongeren tot 18 jaar kunnen verblijven. Deze jongeren krijgen daar de opvang die ze nodig hebben.” Ook gaat Kuiper kijken of leegstaande kantoren kunnen worden gebruikt om statushouders of mensen van de wachtlijst te huisvesten.
Voor de integratie van statushouders wordt naast vluchtelingenwerk ook Piëzo ingeschakeld.”We hebben onze lessen uit de jaren negentig geleerd waardoor we de integratie beter kunnen later verlopen”, aldus Vugs.

Dankbetuiging bijdrage noodopvang van vluchtelingen in Zoetermeer

Op 10 december 2015 kreeg verhuisbedrijf Henneken in Zoetermeer een dankbetuiging voor de bijdrage tijdens noodopvang van vluchtelingen.

Tekst: Emy Vesseur