Henneken ontvangt hercertificering als Erkende Verhuizer

Datum: , geschreven door Lauwrens De Jong.

Afgelopen juni heeft verhuisbedrijf Henneken opnieuw het keurmerk ‘Erkende Verhuizer’ ontvangen van de Organisatie voor Erkende Verhuizers. Het Zoetermeerse bedrijf kwam met glans door de audit, die professionele verhuizers onderscheidt van beunhazen. 

Met het Certificaat erkenning OEV erkende verhuizers voldoet Verhuisbedrijf Henneken aan de minimale kwaliteitseisen die de OEV, Organisatie voor Erkende Verhuizers, aan een verhuisbedrijf stelt. Het keurmerk biedt klanten de garantie dat ze met een betrouwbaar en professioneel verhuisbedrijf te maken hebben. Om als verhuisbedrijf erkend te blijven, vindt om de drie jaar een toetsing plaats door een onafhankelijke certificeringsinstantie. Tijdens de toetsing wordt gekeken of het bedrijf nog aan alle minimumeisen voldoet.

Kwaliteitseisen Erkende verhuizer

Deze eisen staan opgenomen in het Erkenningsreglement van de OEV. Zo moet een erkend verhuisbedrijf onder andere beschikken over de volgende zaken: 

 • Registratie bij de Kamer van Koophandel (minimaal 2 jaar)
 • NIWO-vergunning voor beroepsvervoer
 • Recente verklaring betalingsgedrag van de Belastingdienst
 • Schriftelijke of elektronische opdrachtverwerking 
 • Voldoende verzekeringen (transport, aansprakelijkheid, opslag etc.)
 • Beschrijving van kwaliteits-, milieu- en Arbobeleid
 • Voldoende gediplomeerd personeel
 • Personeel langer dan twee jaar in dienst heeft verhuisdiploma
 • Deelname klanttevredenheidsonderzoek met zichtbare score op de website
 • Arbeidsrisico-inventarisatie of -evaluatie 
 • Geldige milieuvergunning
 • Geschikte opslagloods (wind- en waterdicht, beveiligd en vrij van ongedierte)

Daarnaast mag maximaal 5 procent van de uitgevoerde inboedelverhuizingen gegronde klachten opleveren en mag in maximaal 2,5 procent van de uitgevoerde inboedelverhuizingen schade zijn ontstaan. Deze percentages zijn een paar jaar gelden nog aangescherpt.

Stappen van de hercertificering

Een Erkend Verhuisbedrijf wordt elke drie jaar – zonder dat de klant het merkt – op deze kwaliteitseisen onderzocht, waarna hercertificering plaatsvindt. Drie maanden voor de hercertificeringstoetsing, ook wel audit genoemd, stuurt de auditor het verhuisbedrijf een checklist ter voorbereiding. Zo nodig kan het bedrijf nog maatregelen nemen, als een verhuiswagen laten keuren of een werknemer aanmelden voor een training of cursus. Worden tijdens de audit kleine tekortkomingen geconstateerd, dan krijgt het verhuisbedrijf gelegenheid deze alsnog op te lossen. Maar is er bijvoorbeeld geen NIWO-vergunning, dan wordt de erkenning meteen ingetrokken. 

Belang van hercertificering voor Henneken 

Verhuisbedrijf Henneken slaagde cum laude voor de hercertificeringsaudit. Henneken-directeur Lauwrens de Jong: ‘Wij vinden het heel belangrijk om erkend te zijn. Verhuizen is een echt vak en met een erkenningskeurmerk word je als branche ook serieus genomen. De hercertificeringsaudit houd je bovendien scherp. Het dwingt ons om van tijd tot tijd te kijken of de kwaliteit nog op orde is.’ Volgens De Jong komt het maar zelden voor dat een erkenning wordt ingetrokken. ‘Als je hem hebt, doe je er alles aan om hem te behouden.’

Betekenis hercertificering voor de klant

Wanneer je gaat verhuizen in Nederland is dat op zich al een stressvolle gebeurtenis. Dan is het heel fijn dat je erop kunt vertrouwen dat het verhuisbedrijf zijn zaken goed voor elkaar heeft. Je moet er niet aan denken dat een verhuizing rampzalig verloopt of niet plaatsvindt, omdat een verhuizer niet komt opdagen, failliet gaat, onverzekerd is, personeel onderbetaalt of niet de juiste vergunningen heeft. Een Erkende Verhuizer, die voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen en regelmatig getoetst wordt, geeft rust en zekerheid.

Verschil met andere Erkende verhuizers

Tussen de erkende verhuisbedrijven onderling bestaan echter aanzienlijke verschillen. Een erkenning betekent dat je voldoet aan de minimumeisen, maar aan de bovenkant is nog alle ruimte om je dienstverlening te verbeteren. Dat Henneken daar continu mee bezig is, zie je terug in de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek. De Jong: ‘Daar scoren wij een 9,6 en dat is heel hoog. Het verschil met een 8 is echt merkbaar. Dat klanten op basis van het voorgesprek of de ervaringen van vrienden en kennissen voor ons kiezen, zegt genoeg.’

Op zoek naar een Erkende Verhuizer in Zoetermeer of omstreken? Neem vrijblijvend contact op met Verhuisbedrijf Henneken, tel. 079-204135, of vraag online een offerte aan.

 

 

Tekst: Emy Tekst & Taal