Zorginstellingen profiteren van ervaren zorgverhuizer Henneken

Datum: , geschreven door Lauwrens De Jong. Laatst bijgewerkt op
Zorgverhuizingen

Verhuisbedrijf Henneken in Zoetermeer verzorgt jaarlijks de verhuizingen voor verschillende, landelijke zorginstellingen. Hierdoor weet het bedrijf als geen ander wat er bij zo’n verhuizing komt kijken en wat de valkuilen zijn, ook waar het gaat om zaken om de verhuizing heen. Bovendien beschikt het bedrijf over gediplomeerde zorgverhuizers, die getraind zijn om met diverse zorgpopulaties om te gaan. ‘Neem doven en slechthorenden,’ zegt Henneken-directeur Lauwrens de Jong. ‘Die horende piepjes van een vrachtwagen niet. Dus loopt een van onze medewerkers met de achteruitrijdende verhuiswagen mee.’

Elke zorgverhuizing is anders. De te nemen maatregelen zijn afhankelijk van de zorgzwaarte van de cliënten en het soort verhuizing. ‘Daarom willen we al in een vroeg stadium met de zorginstelling in overleg om de deelaspecten van de verhuizing in kaart te brengen,’ benadrukt de Jong. Soms gaat het om een interne verhuizing, omdat een leeggekomen vleugel of afdeling wordt verbouwd. Bij de renovatie van het hele pand, moet er verhuisd worden naar een andere locatie met vaak semipermanente huisvesting die veel kleiner is.In dat geval kunnen de eigendommen van de cliënten en de instelling door Henneken worden opgeslagen, zoals kantoormeubilair of dat ene kastje dat niet meer in de kamer past. Na de renovatie vindt er vervolgens weer een terugverhuizing plaats. Ook kan er sprake zijn van een externe verhuizing naar nieuwbouw, waarbij de oude locatie wordt gesloten. Omdat de nieuwe huisvesting meestal een nieuwe inrichting heeft, zorgt Henneken dat de oude locatie wordt leeggemaakt en de inventaris wordt afgevoerd.

Coderen inventaris

Om de instelling te ondersteunen participeert Henneken in voorlichtingsbijeenkomsten voor bewoners en personeel. ‘Verhuizen veroorzaakt bij beide groepen onrust. Door vragen als ‘Hoe gaat het in zijn werk?’ en ‘Wat wordt er van ons verwacht’ van te voren te beantwoorden, kun je al veel stress wegnemen,’ aldus De Jong. ‘Zo leggen we het inpakken en coderen van de inventaris uit met foto’s van het inpak materiaal, de stickers en wat er precies op moet staan. Een zorgverhuizing is toch een soort van militaire operatie: de inventaris moet goed gecodeerd zijn, zodat alles op de juiste plek komt.’ Als de bewoners zelf niet kunnen in-en uitpakken en het zorgpersoneel er geen tijd voor hebben, nemen medewerkers van Henneken dat deel over. Daarnaast stelt Henneken handymans beschikbaar die helpen met het loskoppelen en aansluiten van tv’s en het ophangen van allerlei zaken, zoals lampen, schilderijen en badkamerkastjes.

Bewonersopvang en vervoersplan

ZorgverhuizingenEen belangrijke vraag in het overleg met de zorginstelling is ‘Wat doe je met de bewoners?’ Bewoners kunnen op de verhuisdag immers geen gebruik maken van de lift en hebben te maken met in-en uitlopende verhuizers. Veel instellingen laten de cliënten de verhuisdag doorbrengen in het restaurant of ze organiseren een dagje uit. Ook kun je familieleden vragen om de cliënt die dag mee te nemen. Voor bedlegerige mensen is weer een andere oplossing nodig. Bij een externe verhuizing moet tevens gekeken worden naar het vervoer van de bewoners. Ook dit kan Henneken op zich nemen. Hiervoor maakt het verhuisbedrijf een compleet vervoersplan met rolstoelbusjes, waarbij wordt gekeken naar het aantal lopers, rollers en de nodige zuurstoftankjes.

Noodscenario

Tenslotte moet er een noodscenario klaar liggen in geval zich onvoorziene omstandigheden voordoen. In sommige situatie kan een deel van de inventaris nog worden overgebracht, maar in het ergste geval moet de verhuizing in zijn geheel worden uitgesteld. De Jong: ‘Kijk naar het Coronavirus. Het kan zijn dat bewoners of onze medewerkers opeens besmet blijken of ziek worden. Daar moet je toch op voorbereid zijn.’

Tekst: Emy Vesseur