Brexit is done. En wat nu?

Datum: , geschreven door Lauwrens De Jong. Laatst bijgewerkt op
Puzzelstuk VK uit Puzzel EU

Eind deze maand is Brexit eindelijk een feit. Dit jaar geldt nog een overgangsperiode. Daarna treden nieuwe Britse wetten en regels in werking. Wat betekent dit voor verhuizingen van Nederland naar het VK en andersom?

Het Britse Lagerhuis heeft op 9 januari een wet aangenomen die het mogelijk maakt dat het Verenigd Koninkrijk eind deze maand uit de Europese Unie stapt. De wet moet nog door het Hogerhuis, maar het staat wel vast dat ook de Lords voor zullen stemmen. Na drie jaar getouwtrek is Brexit op 31 januari dan een feit. De regering Johnson heeft vervolgens tot 31 december de tijd om een handelsakkoord met de EU af te sluiten en een hele reeks andere zaken te regelen.

Verhuizen in 2020 en daarna

Voor mensen die dit kalenderjaar naar het VK willen verhuizen verandert er eigenlijk niks. Zij hebben voorlopig nog te maken met de huidige wet- en regelgeving, die een vrij verkeer van goederen en personen inhoudt. Directeur Lauwrens de Jong van verhuisbedrijf Henneken is daar erg blij om: ‘Voor onze klanten is het heel positief dat er nu zekerheid bestaat voor een heel jaar. Dat was eerder niet het geval.’ Hoe het er na 31 december uit gaat zien, is volgens hem koffie dik kijken. ‘Het nieuwe immigratie- en vestigingsbeleid voor EU-burgers zal naar alle waarschijnlijkheid niet heel streng worden. Wel krijgen we vanaf 2021 sowieso te maken met douaneformaliteiten, tenzij de overgangsperiode wordt verlengd. Dan schuift het douaneverhaal ook op.

Zelf in- en uitklaren

Verhuisbedrijf Henneken in Zoetermeer is helemaal klaar voor de situatie na 31 december. De Jong: ‘We hebben nu nog wat extra tijd om de puntje op de i te zetten. Zo zijn we zijn bezig met de oprichting van een Britse juridische vestiging in de vorm van een Ltd., zodat we vanaf 1 januari 2021 zelf de in- en uitklaringen kunnen doen. Het voordeel is, dat we dan niet hoeven te wachten op douane-expediteurs die de douanepapieren afhandelen, want dat doen we zelf. Dat scheelt tijd.’

Britse vestiging

Afhankelijk van de ontwikkelingen na Brexit overweegt De Jong een Britse fysieke vestiging te openen. ‘Tot nu toe valt het aantal terugverhuizingen vanwege Brexit erg mee. Voor mensen van wie de arbeidscontracten aflopen of die kinderen hebben die ouder worden, is Brexit soms het extra duwtje om terug te keren naar Nederland. Pas als we aanzienlijk meer volume krijgen, bijvoorbeeld omdat de Britse economie inklapt, is een eigen vestiging daar zinvol.’