Zorgservicemedewerker nodig?

Een Zorgservicemedewerker is een medewerker van Mondial Movers die gedetacheerd wordt bij een zorginstelling om uitvoerende facilitaire diensten te verlenen.

Wat betekent de functie Zorgservicemedewerker?

Een Zorgservicemedewerker is een medewerker van Mondial Movers die gedetacheerd wordt bij een zorginstelling om uitvoerende facilitaire diensten te verlenen.

De diensten liggen in het verlengde van waar Mondial Movers medewerkers sterk in zijn: transport, logistiek, kleine technische klussen, voorraadbeheer, magazijnwerkzaamheden.

De diensten worden uitgevoerd met als doel om de eindgebruiker, de bewoners of cliënten een prettig verblijf in de organisatie te bieden.
In zorgorganisaties kom je functienamen tegen als huismeester, facilitair medewerker, technische dienstmedewerker.

De vaste routinematige werkzaamheden worden zelfstandig uitgevoerd op grond van een taakrooster. Daarnaast zullen er dagelijks werkzaamheden worden opgedragen door de facilitaire organisatie. Dat kan zijn: de Facility manager, een door hem aangewezen vervanger of de Facilitaire servicedesk.

Waarom een Zorgservicemedewerker?

In Nederland kennen we intramurale zorg, instellingen waar mensen verblijven, zoals klinieken en woon-zorgcomplexen.
Daarnaast is er extramurale zorg. Dat is zorg die niet gekoppeld is aan permanent verblijf; denk aan poliklinieken, begeleid wonen en dagbesteding.

Steeds meer intramurale voorzieningen bieden naast de intramurale die extramurale zorg. Dat betekent dat er naast een grote zorglocatie vaak meerdere kleine locaties bestaan die gebruik maken van de voorzieningen van de grote locatie.

Als organisaties meerdere locaties hebben betekent het voor een facilitaire organisatie dat dienstverlening op afstand moet plaatsvinden. Ze kunnen immers niet meer fysiek aanwezig zijn op alle locaties. Dat vraagt om heldere afspraken, goede coördinatie en veel zelfstandigheid bij de mensen die de uitvoering doen.

In zorgorganisaties werken huismeesters, transportmedewerkers, interne dienstmedewerkers en technische dienstmedewerkers. Onder druk van het verbeteren van de doelmatigheid (effectiever werken tegen lagere kosten) probeert men taken en functies te combineren. Ook zoekt men naar meer flexibiliteit bij inzetten van personeel. Vaste functies worden steeds vaker ingevuld met tijdelijk personeel. Waar vroeger twee huismeesters elkaar konden vervangen kiest men nu voor één vaste huismeester die bij grote drukte assistentie krijgt van oproepkrachten, uitzendkrachten, handymanservice of een klusdienst.

Dat werkt goed totdat er langere periodes als vakanties en ziekte opgevangen moet worden. De vaste huismeester die alles weet is uit beeld en de vervanger van buiten springt in het diepe en kan onmogelijk de diensten leveren waar de organisatie aan gewend is.

Daarom is het goed als er een Zorgservicemedewerker in kan springen die de basiskennis heeft van de facilitaire organisatie, die al wegwijs is in de organisatie en die er de mensen kent die opdrachten mogen geven. Heel belangrijk is ook dat deze medewerker de cliënten/bewoners kent en dat hij om kan gaan met hun ziektebeelden en bijzondere gewoontes en vooral dat hij aandacht voor ze heeft.

Gaat u verhuizen? Vraag een vrijblijvende offerte aan

Welke rol vervult de Zorgservicemedewerker?

Een Zorgservicemedewerker is het aanspreekpunt voor:

  • Bewoners- gerichte vraag of wens, informatievraag maar ook een praatje,
  • Medewerkers- gerichte vraag/bestelling, storingsmelding, informatie of afhandeling storing.
  • Leveranciers- begeleiding, informatie, afhandeling servicebeurt, storingsafhandeling, levering.

Grote verhuizing

Kleine verhuizing

Zakelijke verhuizing

Verhuizing naar Engeland