Verhuisbedrijf Henneken presenteert duurzaamheidsverslag 2021

Datum: , geschreven door Lauwrens De Jong.
Elektrische verhuiswagen Verhuisbedrijf Henneken zijaanzicht

Met drie elektrische verhuiswagens, de overstap naar hernieuwbare dieselen de nieuwbouw van een bijna-klimaatneutraal pand is Verhuisbedrijf Henneken koploper in maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de verhuisbranche. Meer over Hennekens duurzaamheidsdoelen en -initiatieven is te lezen in het zojuist gepubliceerde duurzaamheidsverslag 2021.
Wie zoekt naar een duurzaam verhuisbedrijf is bij Henneken aan het juiste adres. Het internationale verhuisbedrijf gaat al sinds de oprichting in 1870 op een maatschappelijk verantwoorde manier om met de wereld en de mensen om haar heen. Sinds 2013 brengt het bedrijf jaarlijks een duurzaamheidsverslag uit, waarin duurzaamheid doelen en -initiatieven staan geformuleerd.

Het is een niet alleen een vooruitblik, maar ook een terugblik. Waar nodig sturen we bij

aldus Henneken-directeur Lauwrens de Jong.

Volledig klimaatneutraal verhuizen

Afgelopen juli heeft Henneken het duurzaamheidsverslag 2021 gepresenteerd. Een van de opgenomen duurzaamheid doelen tot 2030 is dat het bedrijf volledig klimaatneutraal blijft. Over de afgelopen tienjaar heeft Henneken de bruto CO2-uitstoot (gerelateerd aan de omzet) met 19 procent verlaagd. Zolang nul CO2-uitstoot nog niet haalbaar is, compenseert de verhuizer de nog niet gereduceerde CO2-uitstoot met de aankoop van CO2-credits die worden gebruikt voor bosaanplant. Hiermee is ze toch honderdprocent klimaatneutraal.

Duurzaam verhuizen met elektrische bussenElektrische verhuiswagen Verhuisbedrijf Henneken zijaanzicht

Om de CO2-uitstoot én -compensatie te verminderen, streeft Henneken naar een wagenpark dat in 2030 voor de helft emissie vrij is. In 2018 heeft Henneken een eerste stap gezet met de aankoop van een elektrische verhuisbus. Dit voorjaar zijn daar nog eens twee elektrische bussen bijgekomen. De Jong: ‘Van de 13 wagens zijn er nu drie emissie vrij. Ons uiteindelijke doel is een volledig emissie vrij wagenpark, maar de weg daarnaartoe is nog een hele lange.’Naast de twee nieuwe elektrische verhuisbussen is ook een extra accupakket aangeschaft, waarmee de actieradius van de elektrische verhuisbus uit 2018 is vergroot van 90 naar 400 km.

Verhuiswagens rijden op duurzame brandstof

Henneken stelt zich vanaf 2013 als doel om jaarlijks drieprocent minder fossiele brandstoffen te gebruiken per 100 door verhuiswagens gereden kilometers. ‘Als we terugkijken, zien we dat dat ons niet lukt,’ zegt de Jong. ‘In plaats van diesel gaan onze wagens daarom op HVO100 rijden. De tank hiervoor staat al op ons terrein.’ HVO100(Hydrotreated Vegetable Oil) is een duurzame, fossiele brandstof voor dieselmotoren, die wordt gewonnen uit voornamelijk plantenresten, afval-en reststoffen en ander organisch materiaal. Verbranding ervan is CO2-neutraal, omdat de planten al CO2 uit de atmosfeer hebben opgenomen. HVO100 of hernieuwbare diesel is vijf tot tien procent duurder dan fossiele diesel. Deze extra kosten gaat De Jong niet doorberekenen aan de klant: ‘De verwachte CO2-besparing is 70 procent en dat hebben we graag voor het klimaat over.’

Bouw duurzaam bedrijfspand

Een ander doel is om het fossiel energieverbruik van het bedrijfsgebouw met drieprocent per jaar te beperken. Met de nieuwbouw van een bijna-klimaatneutraal bedrijfspand in de Zoetermeerse wijk Overheem zal Hennekens pand gebonden verbruik van fossiele energie sterker afnemen en kunnen vanaf 2023 nieuwe doelen worden gesteld. De tekeningen voor het nieuwe Henneken-pand liggen klaar en alle seinen voor de bouw staan op groen. Naar verwachting zal deze in oktober starten.

Lees hier het hele duurzaamheidsverslag 2021.

Voor vragen of opmerkingen over duurzaam verhuizen met Verhuisbedrijf Henneken, bel 079 204 0899 of mail naar info@henneken.nl.

Tekst: Emy Tekst & Taal