Het inklaren en uitklaren van je goederen

Wat is inklaren? De betekenis van inklaren is het aangifte doen bij de douane van goederen die binnenkomen bij de grens. Bij uitklaren gaat het om het tegenovergestelde: het melden bij de douane van goederen die het land verlaten.

Er zijn in de praktijk drie verschillende partijen die hebben te maken met deze douaneformaliteit:

  • Bedrijven die goederen of halffabrikaten invoeren of uitvoeren
  • De invoer van de consument via een webwinkel die gevestigd is in het buitenland
  • Het inklaren van inboedel bij een internationale verhuizing.

Het inklaren en uitklaren van uw goederen bij een verhuizing vanuit of naar het buitenland

In de regel mag u zonder het voldoen van belasting verhuisgoederen meenemen naar een ander land. De hamvraag is echter: gaat u verhuizen vanuit een EU-land naar Nederland of vanuit een land buiten de EU terug naar Nederland?

Op de website van een internationaal verhuisbedrijf treft u uiteraard alles over inklaren en uitklaren bij uw verhuizing naar of vanuit een ander land. Wij adviseren om altijd gebruik te maken van hun tips en advies bij alles rondom inklaring en uitklaring.

Uitklaren en inklaren bij een verhuizing binnen de EU

De Europese Unie is in douane-opzicht in feite één groot land. Binnen de EU bestaat namelijk vrij verkeer van goederen. In het geval van verhuisboedel of persoonlijke bezittingen binnen een door de Belastingdienst aangemerkt maximum hoeft u geen accijns af te dragen in geval van rookwaren of alcoholische dranken. Bij de import van een auto moet u een aanvraag voor BPM-vrijstelling indienen. Daarnaast gelden speciale regels voor risicogoederen als imitatieproducten, dieren en dierlijke producten of wapens en munitie.

Uitklaren en inklaren bij een verhuizing naar Nederland vanuit een land buiten de EU

Persoonlijke bezittingen en zaken die overduidelijk als verhuisgoederen herkenbaar zijn, kunnen belastingvrij de grens over. Wel gelden er in drie gevallen restricties:

  • Als u in Nederland een opleiding wil volgen.
  • Als u in Nederland wil huwen.
  • Bij invoer van spullen uit een erfenis.

Gaat u verhuizen? Vraag een vrijblijvende offerte aan

Uitklaring en inklaring als u vanuit Nederland naar een land buiten de EU verhuist

In dit geval moet u van de douane de inhoud van uw inboedel zorgvuldig registreren in een inventarislijst. per land kan de invoer van vervoersmiddelen op een eigen manier geregeld zijn. Daarnaast gelden er vaak strenge regels op het vlak van dieren en dierlijke producten, wapens en munitie, kunstvoorwerpen en antiek, verdovende middelen en namaakproducten.

Wat kunt u doen bij verlies goederen tijdens inklaren?

In de praktijk gaat er tussen wal en schip nog wel eens iets mis bij de douane als het gaat om spullen kwijtraken. Veel mensen kennen het zoekraken van persoonlijk bezit onder andere van een overstap tijdens een vliegreis, waarbij koffers per ongeluk achterblijven bij het tussenliggende vliegveld. Daarnaast is een bekend verschijnsel de problemen die wel voorkomen bij de inklaring van producten die iemand in Nederland bij een webwinkel in het buitenland bestelt.

Ook bij het inklaren en uitklaren van inboedel van een internationale verhuizing kunnen zich ongewenste zaken voordoen. Daarom adviseren wij als internationale verhuizers ook altijd om alle regelzaken, papierwinkel en douane bemiddeling over te dragen aan een verhuizer met kennis over élke formaliteit die zich in een specifiek land kan voordoen. Het is immers vaak te gecompliceerd voor de gemiddelde burger, die dit in de regel voor het eerst van zijn leven meemaakt.

Op het moment dat een product of voorwerp eenmaal de reling van een schip of de drempel van een vliegtuig is gepasseerd, is élk risico voor degene in het land die de feitelijke eigenaar of eventueel koper is. Onderzoek vooraf goed wat de mogelijkheden zijn qua verzekeren, niet alleen qua premiebedrag maar zeker ook wat er gebeurt als u écht krijgt te maken met verlies of diefstal rondom het inklaren en uitklaren.

Door taalverschillen en cultuurverschillen kunt u bij inklaring of uitklaring soms te maken krijgen met kastje-naar-de-muur-praktijken. Dit kan leiden tot vertragingen, onbegrip, of verzekeraars die voor de bewijslast documenten willen hebben van instanties of bedrijven die waren betrokken bij het transport, enzovoorts.

Per land is de douane anders georganiseerd, ook in de EU. Zo leven er op internet verhalen over de wezenlijk andere handelwijze van de douane van bijvoorbeeld Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk.

Grote verhuizing

Kleine verhuizing

Zakelijke verhuizing

Verhuizing naar Engeland