Internationaal verhuizen en de financiële zaken regelen

Omdat bijna alle mensen die naar een ander land verhuizen dit voor de eerste keer doen, komt er nogal veel op ze af. De eerste regeldingen zijn al maanden van tevoren, en dan hebben we het over de financiële zaken als belasting, verzekering, pensioen, bankrekening, uitkering, studieschuld, enzovoorts.

Financiële checklist bij internationaal verhuizen

Bij een internationale verhuizing is het raadzaam om met een financiële checklist te werken. Lees daarom alle hoofdstukken uit dit artikel en controleer de zes ‘losse flodders’ hieronder.

 • Bij veel financiële handelingen in uw nieuwe land zal men een nationaal bankrekeningnummer verlangen
 • Controleer de verloopdata van uw paspoort en rijbewijs.
 • Haal bij de gemeente een uitschrijvingsbewijs, een internationaal geldende huwelijksakte en afschriften van de uittreksels geboorteregister.
 • Registreer tijdig uw auto in het buitenland.
 • Maak zo veel mogelijk fotokopieën van alle relevante financiële documenten.
 • Doe printjes van alle financiële regeldingen in een mapje en houd dit gedurende de hele verhuizing binnen handbereik.

Het openen van een bankrekening in het buitenland

De allereerste voorwaarde die alle financiële instanties stellen in een nieuw land is dat u een daar geldige bankrekening heeft afgesloten. Zo is de huur van een woning betalen vanuit een ander land vaak niet mogelijk.
Let op: Bij sommige Nederlandse banken is het verboden om rekeninghouder te zijn vanaf de dag dat u niet meer in Nederland woont.

Pensioen en emigreren

Uw pensioentegoed blijft in Nederland in de kas totdat u de (Nederlandse) pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, ongeacht in welk land u tegen die tijd woont.

Als u bij uw Nederlandse baan aan pensioenopbouw deed of premies aftrok, wil de Nederlandse fiscus het fiscale voordeel hiervan terugvorderen. De laatste jaren is het steeds moeilijker geworden om pensioenen tegen een lager tarief af te kopen dan in ons land mogelijk was.

Emigreren en uw ziektekostenverzekering, inboedelverzekering en andere soorten verzekeringen

Organiseer ruim op tijd het afsluiten en het starten van alle verzekeringen, in het bijzonder uw ziektekostenverzekering. Vraag een European Health Insurance Card aan bij uw Nederlandse zorgverkering. Houd er rekening mee dat de verzekeringsrechten tussen beide landen geruisloos in elkaar overlopen, ook als u bijvoorbeeld gedurende de verhuizing op een boot naar Engeland bijvoorbeeld uw been zou breken.

Uw belastingplicht na een internationale verhuizing

Bij een verhuizing naar een ander land moet u bij de douane een uitvoeraangifte indienen met behulp van een inventarisatielijst. Let er ook op dat het doorkruisen van ‘doorreislanden’ mogelijk ook fiscale gevolgen kan hebben. Op de website van de Belastingdienst treft u een overzicht van bijzondere regels bij een emigratie.

Onderzoek in uw nieuwe land wat er gebeurt als u na de vestigingsdatum nog inkomsten ontvangt uit Nederland. Na een uitschrijving bij uw gemeente wordt dit automatisch doorgegeven aan de Belastingdienst.

Gaat u verhuizen? Vraag een vrijblijvende offerte aan

(Studie)schulden aflossen na een emigratie

Als u (nog) een studie volgt of een studieschuld heeft en gaat emigreren, dan moet u de online wijzigingshulp raadplegen op de website Duo.nl van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
Het opsporingsteam van de DUO treedt tegenwoordig steeds strenger op tegen de duizenden oud-studenten die ‘onvindbaar’ zijn in het buitenland.

De verschillende soorten uitkeringen en uw emigratie

Als u in de WW zit of een ziektewetuitkering ontvangt dan moet u bij de uitkeringsinstantie een zogenaamd E303-formulier aanvragen. Hiermee kunt in verschillende landen tot uiterlijk 3 maanden nog recht hebben op deze uitkering.
Voor elke uitkeringsvorm die wordt uitgekeerd door het UWV geldt dat u via hun website Werk.nl een wijzigingsformulier moet downloaden en retourneren. Dit geldt voor bekende soorten uitkeringen als de WAO, Wajong, WIA en WAZ.

Kinderbijslag en AOW-uitkering bij emigratie

Als u in Nederland recht heeft op AOW of kinderbijslag, dan moet u via de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uw verhuizing naar een ander land tijdig doorgeven. Zij bepalen dan in welke maand of periode u nog rechthebbend bent.

ANW en emigreren

Wijzigingen voor een wezenuitkering en alle toelages die vallen onder ANW (Algemene Nabestaandenwet) moeten ruim op tijd worden doorgegeven aan de uitvoeringsinstantie van deze volksverzekering. Uitbetaling zal doorlopen tot de laatste week van uw Nederlandse verblijf.

Financiën regelen bij verhuizing naar Engeland

Bij een verhuizing naar Engeland zijn bepaalde zaken wezenlijk anders dan bij andere landen in de EU.

 • Er kunnen verschillende andere kostensoorten zijn bij de verhuizing dan bij andere Europese landen. Denk bijvoorbeeld aan een inklaringsvergoeding of een aanrekening van eventuele BTW.
 • Vervolgens moet u een National Insurance Number hebben, de Britse variant van een BSN-nummer, voor het regelen van een bankrekening, een woning, een baan, enzovoorts.
 • Na een verblijf van uiterlijk zes maanden is een Engelse verblijfsvergunning verplicht, die hebben ze daar voor categorieën als studenten, voor mensen met een tijdelijke baan, voor hoger opgeleiden, enzovoorts.
 • Als u een woning wil huren, mag een verhuurder een inkomensbewijs vragen.

Kleinere regeldingen bij uw internationale verhuizing waar u misschien nog niet aan gedacht heeft

 • Het opzeggen van abonnementen van uw telefoon, kranten, tijdschriften.
 • Het opzeggen van pasjes als OV-kaarten, bibliotheekpassen, parkeerpassen, enzovoorts.
 • Het opzeggen van donaties van goede doelen of andere automatische incasso’s.
 • Alles rondom (de papierwinkel van) uw eventuele huisdieren of schoolgaande kinderen.
 • Vraag bij uw huisarts het medisch dossier op.
 • Zorg voor een financiële buffer voor als u gedurende of net na de verhuizing naar het buitenland onverwachte koten krijgt door een noodgeval, een verlies, onverwachte medische kosten, enzovoorts..

Grote verhuizing

Kleine verhuizing

Zakelijke verhuizing

Verhuizing naar Engeland