Zorg in het buitenland na emigratie

Zorg en een zorgverzekering in het buitenland is afhankelijk of u daar woont, werkt, studeert, op vakantie bent, een korte periode werkzaam bent of er slechts een medische ingreep wil laten verrichten. In dit blog richten wij ons op uw rechten en plichten bij wonen in een ander land.

Bij een emigratie krijgt u te maken met veel regeldingen, waarmee u vaak al maanden van tevoren een start moet maken. Het misschien wel allerbelangrijkste is de zorg in het buitenland. Want hoe gaat dat als u zich gaat vestigen in Engeland, Duitsland, Spanje of zelfs buiten de EU. Hoe gaat het dan met uw zorgverzekering, zorgdeclaraties, medicijnen, huisarts, apotheek, ziekenhuis, fysiotherapie, enzovoorts?
Verhuisbedrijf Henneken uit Zoetermeer is de specialist in verhuizen naar buitenland en leggen u hieronder kort en krachtig alles uit dat u moet weten over medicijnen, ziektekosten, een ziektekostenverzekering en zorg bij een buitenlandse verhuizing. Want elk jaar verhuizen er ongeveer 150.000 Nederlanders naar een ander land. Wij adviseren iedereen om als eerste een verhuischecklist te maken en daarbij alles met zorg in het buitenland als hoogste prioriteit te nemen.

Zorg in het buitenland

Werken in het buitenland versus zorg en zorgverzekering

Hieronder hebben we in 9 heldere punten uiteengezet wat u moet weten over verzekeren voor zorg in een ander land voor u en uw eventuele partner en gezin.

 • Elke Nederlandse burger is verzekerd voor zorg door middel van de wetten WLZ en ZVW. Uw persoonlijke situatie bepaalt volgens deze wetten of u in Nederland verzekerd blijft of dat u een zorgverzekering in een ander land moet of kan afsluiten.
 • Wie in een ander land gaat wonen, maar in Nederland blijft werken of een Nederlandse werkgever heeft, blijft onder de Nederlandse wetgeving vallen van de WLZ (Wet Langdurige Zorg) en dient daarom in ons land geregistreerd te staan bij een zorgverzekeraar. Dit geldt onder andere voor de categorie ‘grensarbeiders’.
 • Als er sprake is van een ‘tijdelijk verblijfskarakter’, bijvoorbeeld in het geval van een wereldreis, detacheren of expats, dan kunnen er per land andere regels gelden.
 • Als u een permanente verblijfstatus krijgt en daardoor in de toekomst woont en werkt in een land waar verdragen gelden van de EU of EER (Europese Economische Ruimte), moet u zorgen dat u tijdig een verdragsformulier E 106 indient bij een ziektekostenverzekeraar in uw nieuwe land. U kunt dit formulier aanvragen bij het CAK (Centraal Administratie Kantoor) in De Haag, de overheidsinstantie die alle administratieve en eventueel wettelijk verplichte taken uitvoert op het gebied van zorg en welzijn.
 • Als u stopt met werken in Nederland bent u daar niet meer verzekerd, daarnaast is iemand die langer dan drie maanden niet in Nederland werkt niet weer verzekerd. Voor uw eventuele gezinsleden gelden dezelfde voorwaarden.
 • Geef uw verhuisdatum minimaal twee maanden van tevoren door aan uw huidige ziektekostenverzekeraar. Controleer of u verhuist naar een EU-land of EER-land. Met deze afkortingen wordt bedoeld: alle landen van Europa, aangevuld met Marokko, Turkije, Tunesië en de Kaapverdische Eilanden.
 • Alle (westerse) landen hebben een eigen systeem van zorgverzekeringen. Op de Nederlandse prijsvergelijkingssite Independer wordt het u makkelijk gemaakt om een internationale zorgverzekering te vinden bij uw persoonlijke situatie en binnen uw budgetwensen.
 • Zorgverzekeraars waarschuwen ervoor dat u niet op één moment meerdere lopende verzekeringen moet hebben lopen. Dit kan een claimafhandeling gecompliceerd maken en verzekeraars kunnen de kosten naar elkaar willen toeschuiven.
 • Als u in een ander land een kostbare of ingrijpende medische behandeling wil ondergaan is het onmogelijk om daar een ziektekostenverzekering af te sluiten. Daarvoor verwijzen we u naar het Nationaal Contactpunt voor Grensoverschrijdende Zorg.

Gaat u verhuizen? Vraag een vrijblijvende offerte aan

Wat u moet weten over medicijnen bij verhuizen naar een ander land

Hieronder hebben we in 4 heldere punten uiteengezet wat u moet weten over medicatie bij vestiging in een ander land.

 • Elke Nederlandse burger valt ongeacht zijn of haar specifieke persoonlijke gezondheidssituatie onder de Nederlandse basisverzekering en hoeft zich derhalve geen zorgen te maken. Bij aanmelding bij een ziektekostenverzekeraar in een ander land kan men wat minder coulant zijn. Zo komt het voor dat men anders tegen hartpatiënten of diabetespatiënten aankijkt, en dan hebben we het al met al toch over honderdduizenden Nederlanders.
 • Uw aanvraag kan bijvoorbeeld worden geaccepteerd, maar dan met uitsluiting van bepaalde medicatie die in ons land heel gangbaar kan zijn. Ook is het mogelijk dat een verzekeraar u bestempelt als een ‘risicogeval’, wat een premieverhoging kan betekenen. In extreme gevallen kan een aanvraag voor een ziektekostenverzekering in een ander land zelfs geheel worden afgewezen. In Nederland bestaan commerciële adviesbureaus die ondersteuning bieden bij het vinden van een passende ziektekostenverzekeraar bij een emigratie als u mogelijke problemen zou verwachten.
 • Daarnaast zijn medicijnen niet altijd van hetzelfde streng gecontroleerde kwaliteitsniveau en kunnen per land de geadviseerde of wettelijk toegestane doseringen verschillen.
 • Het hierboven reeds genoemde CAK heeft als een van de kerntaken het legaliseren van verklaringen voor het meenemen van medicijnen naar het buitenland. Ook is er scherpe controle omdat er ook mensen zijn die in een ander land de zorgverzekering willen oplichten.

Heeft u verder nog vragen over internationale verhuizingen? Of heeft u andere vragen omtrent verhuizen naar het buitenland? Twijfel dan niet om contact met ons op te nemen!

Grote verhuizing

Kleine verhuizing

Zakelijke verhuizing

Verhuizing naar Engeland